ReadyPlanet.com
dot
dot
MENU
dot
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
เกี่ยวกับเรา

 

 

ศูนย์แปลภาษาเพื่อคุณ เกิดจากความตั้งใจ และ ความรักในการแปลเอกสาร ของทีมงานนักแปลที่เชี่ยวชาญด้านการแปล จากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึง เจ้าของภาษา ที่มีความรู้จริงด้านการแปล และรักงานแปล 

ด้วยความตั่งใจและมุ่งมั่นที่จะผลิตงานแปลที่มีคุณภาพ มากกว่า ปริมาณ เราจึงเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของการแปล ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกันมายาวนานกว่า 10 ปี 

ธุรกิจของศูนย์แปลภาษาเพื่อคุณ ยังขยายไปสู่ การให้บริการรับรองการแปลเอกสาร และ รับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ โดย โนตารี่ พับลิค และโดยผู้เชียวชาญจากกระทรวงยุติธรรม การตรวจทานคำแปลสัญญาโดยทนายความ การให้บริการทำ Work Permit และ การตรวจภาษาต่างๆ โดยเจ้าของภาษา

เรายึดมั่นในการส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามอัตราค่าบริการ ต่างๆ ได้ที่
โทร. 02-998-4081-2 (เวลาทำการ 8.30 - 17.00 น.)
มือถือ
086-522-0277, 092-624-2340 (8.30-19.00 น.)

Line ID: Lily_isaree
Email: translate4u@yahoo.co.th, info@translate4u.net

 


 

 Copyright © 2017 All Rights Reserved.
ศูนย์แปลภาษาเพื่อคุณให้บริการ แปลเอกสาร และ รับแปลภาษา ต่างๆ แปลเอกสาร สัญญา/
แปลเอกสาร ราชการ/แปลเอกสาร บริษัท/ แปลเอกสาร ทุกชนิด