ภาษาที่รับแปล

Translate4U Center รับแปลภาษา ต่างๆ ด้านล่าง ดังนี้ค่ะ

ภาษาตะวันออก:  ไทย จีน  เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลย์ ลาว กัมพูชา เวียตนาม เมียนมาร์ อินโด

ภาษาตะวันตก:    อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย นอร์เวย์ สเปน 

Visitors: 25,232