ส่งไฟล์งานประเมินราคา

หากท่านต้องการทราบค่าบริการแปล ท่านสามารถส่งไฟล์ เพิื่อให้ทางศูนย์แปลประเมินราคาเบื้องต้น ก่อนได้ โดย กรอกข้อมูลของท่านพร้อมแนบไฟล์ที่ต้องการส่งประเมินราคาในแบบฟอร์มด้านล่าง

หมายเหตุ: 1.ระบบรองรับไฟล์ประเภท jpeg, jpg, gif, png, txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt and pptx
                     ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2Mb อัพโหลดได้ครั้งละ 1 ไฟล์

                  2. หากท่านต้องการส่งไฟล์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้น
                      กรุณาส่งมาที่ อีเมล์  translate4u@yahoo.co.th หรือ info@translate4u.net 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 25,233